PRIČA O EDIPU

POSTMODERNI PSIHOTERAPEUT

Godine 1910. prvi put se pominje termin Edipov kompleks kod Frojda, a samom nastanku termina je kumovao Jung. Kroz sopstvenu autoanalizu Frojd je došao do toga da postoji nešto problematično između njega i njegove majke.

Prva Frojdova neopreznost odnosi se na njegovu tvrdnju da se čitava psihoanaliza bazira na mitu o Edipu što nije tačno. Ono na šta se psihoanaliza nadovezije nije mit o Edipu, već Sofoklov Edip. Sofoklov Edip je jedna drama koja je nastala na osnovu mita o Edipu, ali koja je bitno promenila siže i smisao mita.

Sofoklov Edip se razlikuje od mita u tome što imanje seksualnih odnosa sa majkom u tim starim pričama nije shvatano kao nešto rđavo, čak u Artemi, u priručniku za tumačenje snova piše da ako neko sanja da ima seks sa majkom, to se smatra dobrim znakom. Čitava stvar oko incesta bila je marginalizovana i smatrana neinteresantnom, nije se opažalo kao…

View original post 1,158 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s