Richard Rorty: epistemologija vs. hermeneutika

Richard Rorty
Richard Rorty

Rorty se ne boji onoga što Bernstein zove „kartezijanskim strahom“ (ili postoji nekakvo fundamentalno ograničenje ili smo suočeni s intelektualnim i moralnim kaosom). Filozofi koji „nadziru“ ili „utemeljuju“ čitavu kulturu, nestat će zajedno s idejom univerzalne sumjerljivosti, ali filozofija kao hermeneutika još uvijek će imati važnu ulogu, ulogu „sokratovskog posrednika“ među različitim diskursima. Od epistemološke sumjerljivosti filozofija bi trebala krenuti u smjeru hermeneutičke konverzacije. Hermeneutika ne pretpostavlja nikakvu zajedničku disciplinarnu matricu. Ona doživljava one koji imaju različite disciplinarne matrice i koji pripadaju različitim paradigmama ili konceptualnim shemama kao potencijalne partnere u interdisciplinarnom dijalogu. Hermeneutika nije potraga za nekim zajedničkim terenom, nego prije potraga za sporazumom ili bar produktivnim razmimoilaženjem. Nesumjerljivost nas ne sučeljava s nepremostivim komunikacijskim lomom. Rortyjeva je hermeneutika negdje između Gadamerova stapanja horizonata i Feyerabendove otvorene razmjene. Da bi što bolje objasnio razliku između epistemologije i hermeneutike, Rorty se koristi Oakeshottovom distinkcijom između universitas i societas. Za Oakeshotta universitas je grupa ujedinjena zajedničkim interesima i ciljevima, dok societas označuje znatno „labaviju“ grupu sačinjenu od osoba bez zajedničkih ciljeva i interesa, grupu pojedinaca koja dijeli samo temeljnu uljuđenost. Epistemologija je kao universitas, a hermeneutika snažno podsjeća na societas. Kultura shvaćena kao societas jest kultura shvaćena kao komunikacijsko društvo.”

Preuzeto iz knjige Zorana Kurelića “Liberalizam sa skeptičnim licem: Nesumjerljivost kao politički pojam”, Barbat , Zagreb, 2002., str. 145.

3 thoughts on “Richard Rorty: epistemologija vs. hermeneutika

  1. Will Farnaby December 13, 2014 / 4:08 pm

    Čini mi se da bi bolji prijevod “cartesian anxiety” ipak bio “kartezijanska tjeskoba”. Nije da je “kartezijanski strah” naročito “pogrešno”, samo mi se čini da bi ovo drugo bilo bolje.

  2. sascha ein July 25, 2015 / 7:18 pm

    hermeneutika, čini mi se, nije potraga već je nalaženje, tumačenje je i ljudskog i Božanskog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s