Camille Paglia o ćorsokacima suvremenog (američkog) feminizma

Camille Paglia

Američka kulturna kritičarka i publicistkinja Camille Paglia o potrebi za uvođenjem biologijskih predmeta u “ženske studije”, o biološkim razlikama između muškaraca i žena, o klasnim pristranostima suvremenog akademskog feminizma kao ideologije više srednje klase, univerzalnim obrascima ponašanja prilikom odnošenja žena prema drugim ženama, Alfredu Hitchcocku, sve u 12-ak minuta kratkog (pred)intervjua prije predavanja (koje nije uključeno u ovaj video). Kao i sve drugo, otvoreno za raspravu: